logotj2

Historie

Vznik a vývoj tělovýchovy v obci Topolná.

V dobách poroby českého národa, poněmčování a různých ústrků, nachází úrodnou půdu u  prostého lidu a zvláště mládeže, sokolská myšlenka, kterou neohroženě hlásal zakladatel Sokola – dr. Miroslav Tyrš, tehdejší vzdělanec, diplomat a filozof. Tělocvičné spolky byly zakládány ve větších městech a později se toto hnutí přeneslo i na venkov.

Píše se rok 1920 – 21, kdy zásluhou dr. Horáka z Napajedel – starosty tamního Sokola, byla u nás založena pobočka této organizace. I když neměla dlouhého trvání, potřeba mládeže se sdružovat a cvičit zapustila v obci své kořeny. Projevilo se to v zakládání dalších tělovýchovných spolků, ve kterých našlo sportovní a společenské vyžití hodně mladých lidí. Téměř ve stejnou dobu vzniká u nás Jednota Orel a Jednota proletářské tělovýchovy (JPT, později FPT ). Obě tyto organizace vyvíjely činnost sportovní, ale i kulturní – divadelní, za účelem získání finančních prostředků na činnost. Začíná se cvičit na nářadí, vzniká potřeba jednotné ústroje – cvičební i slavnostní. V zimě se nacvičovalo v místní hospodě „ u Havlíků“ ( dnešní u Huberta ) a v létě se pořádala veřejná vystoupení. V době, kdy ještě nebylo hřiště, cvičilo se v zahradě některého člena nebo příznivce organizace.

Dá se téměř říct, že oba spolky významným způsobem přispívaly každoročně svými Sportovními dny ke kultuře v obci až do okupace, kdy v r. 1941 byly nuceny svoji tělovýchovnou činnost přerušit. Následovala činnost jen divadelní.
 Po válce potom v květnu 1947 byla znovu ustavena jako nástupce JPT – Tělovýchovná jednota Sokol. Jednota Orel, která byla založena po r. 1945 se začala slibně rozvíjet, ale po únorových událostech 1948 byla zrušena. 

Počátky kopané v Topolné
Tato míčová hra se v naší obci objevuje až po r. 1930. Stále se ještě cvičilo v JPT, ale nová – do té doby neznámá hra s 10 hráči v poli a 1 brankářem se setkává v obci s nebývalým zájmem mládeže a záhy se stala  hlavní náplní činnosti tělocvičného spolku.
Je vytvořen oddíl kopané, který nese název Rudá Hvězda tak jako v okolních obcích a po vzoru pražského klubu si dává ještě přívlastek „ SPARTA“. Pod tímto názvem – zkráceně Sparta Topolná, mužstvo nastupuje k zápasům až do r. 1936. Z kronik se dovídáme, že svoji činnost zahájila v r. 1932 a dosažené výsledky jsou velmi pozoruhodné a na tehdejší začátky obdivuhodné. Od této doby se datuje vznik kopané v Topolné.

První zápas byl sehrán jako přátelský 20. května 1932 s DSK Napajedla na hřišti soupeře a Sparta jej vyhrála 4 : 1 (1 : 1). Na hřišti soupeřů se hraje až do 19. června, protože oddíl neměl vlastní hřiště. Následně, na tlak veřejnosti, jim potom byla Obecním zastupitelstvem jako hřiště přidělena obecní louka Na Pláňavných, u tzv. mrchoviště. První utkání na domácím hřišti sehrála Sparta Topolná s RH Babice dne 26. července 1932 a zvítězila 6 : 0 ( 1:0). Pro velký zájem o tuto hru, muselo být založeno i II. mužstvo.
 V r. 1932 celkem sehrálo I. mužstvo SPARTY 38 zápasů. Vítězných 21, 5 nerozhodných a 12 porážek. Aktivní skóre 88 : 62.
V mužstvu se za tuto sezónu vystřídali  hráči: Kovář Josef, Kovář František, Knot Augustin, Mikoška Bohumil, Mikoška Vlasta, Bureš Bohumil, Mikulka Vladimír, Samsounek Vladimír, Schneider Karel, Kotarba Eman, Janků Rudolf,Velek František, Šimek Josef, Bartošík Jaroslav, Kuba Josef, Hrdina Ludvík a Hlavačka František.                      
I. mužstvo Sparty Topolná v r. 1935 hrálo v dresech oranžových s bílým límcem a pásem přes prsa. Zleva stojí: Janků Rud., Bureš Boh., Mikoška Vlast., ??? , Velek Fr., Samsounek Vlad. Kovář Fr.,  ??? , zleva sedí Mikoška Boh., Kovář Jos., Knot Aug.

                                           (  foto)

II. mužstvo  Sparty Topolná hrálo v r. 1935 v černých dresech s bílým límcem a znakem FPT v pěticípé hvězdě, na hřišti Na Pláňavných (u tzv. mrchoviště).
Zleva stojí: Hrdina Lud., Bartošík Jar.,  ??? , Dujíček Lud., Kašný Fr.,  ??? ,  ??? ,  zleva ležící Dohnal Karel, ???, ??? .

Počátky kopané v Topolné
Tato míčová hra se v naší obci objevuje až po r. 1930. Stále se ještě cvičilo v JPT, ale nová – do té doby neznámá hra s 10 hráči v poli a 1 brankářem se setkává v obci s nebývalým zájmem mládeže a záhy se stala  hlavní náplní činnosti tělocvičného spolku.
Je vytvořen oddíl kopané, který nese název Rudá Hvězda tak jako v okolních obcích a po vzoru pražského klubu si dává ještě přívlastek „ SPARTA“. Pod tímto názvem – zkráceně Sparta Topolná, mužstvo nastupuje k zápasům až do r. 1936. Z kronik se dovídáme, že svoji činnost zahájila v r. 1932 a dosažené výsledky jsou velmi pozoruhodné a na tehdejší začátky obdivuhodné. Od této doby se datuje vznik kopané v Topolné.

První zápas byl sehrán jako přátelský 20. května 1932 s DSK Napajedla na hřišti soupeře a Sparta jej vyhrála 4 : 1 (1 : 1). Na hřišti soupeřů se hraje až do 19. června, protože oddíl neměl vlastní hřiště. Následně, na tlak veřejnosti, jim potom byla Obecním zastupitelstvem jako hřiště přidělena obecní louka Na Pláňavných, u tzv. mrchoviště. První utkání na domácím hřišti sehrála Sparta Topolná s RH Babice dne 26. července 1932 a zvítězila 6 : 0 ( 1:0). Pro velký zájem o tuto hru, muselo být založeno i II. mužstvo.
 V r. 1932 celkem sehrálo I. mužstvo SPARTY 38 zápasů. Vítězných 21, 5 nerozhodných a 12 porážek. Aktivní skóre 88 : 62.
V mužstvu se za tuto sezónu vystřídali  hráči: Kovář Josef, Kovář František, Knot Augustin, Mikoška Bohumil, Mikoška Vlasta, Bureš Bohumil, Mikulka Vladimír, Samsounek Vladimír, Schneider Karel, Kotarba Eman, Janků Rudolf,Velek František, Šimek Josef, Bartošík Jaroslav, Kuba Josef, Hrdina Ludvík a Hlavačka František.                      
I. mužstvo Sparty Topolná v r. 1935 hrálo v dresech oranžových s bílým límcem a pásem přes prsa. Zleva stojí: Janků Rud., Bureš Boh., Mikoška Vlast., ??? , Velek Fr., Samsounek Vlad. Kovář Fr.,  ??? , zleva sedí Mikoška Boh., Kovář Jos., Knot Aug.

                                           (  foto)

II. mužstvo  Sparty Topolná hrálo v r. 1935 v černých dresech s bílým límcem a znakem FPT v pěticípé hvězdě, na hřišti Na Pláňavných (u tzv. mrchoviště).
Zleva stojí: Hrdina Lud., Bartošík Jar.,  ??? , Dujíček Lud., Kašný Fr.,  ??? ,  ??? ,  zleva ležící Dohnal Karel, ???, ??? .

                                            ( foto)

 

Založení SK - Topolná. 
Sportovní klub v Topolné byl založen v r. 1933. Prvním jeho předsedou byl František Kašný č. 118, který tento klub vedl dva roky. Funkci sekretáře v prvním roce zastával František Dohnal č. 20 – učitel, a v dalším roce ji vykonával spolu s Josefem Kašným č.256. I. mužstvo hrálo o mistrovství v Hemeleho hanácké župě fotbalové ( H. H. Ž. F. ) a II. mužstvo doplňovalo fotbalový svátek většinou předzápasy. Hrálo se systémem jaro – podzim a vítěz  soutěže postupoval.
Finanční situace v prvních letech nebyla uspokojivá. Hráči si museli přispívat na nákupy míčů, součástky výstroje, kopačky atd. Proto bývaly často pořádány během sezóny Sportovní hry, jejichž součástí byly tzv. bleskové turnaje s více mužstev, kdy pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny v podobě sportovních potřeb pro kopanou jako dresy, trenýrky, štulpy apod.
Výhrou takové ceny se pak hospodářská situace klubu zlepšovala a podstatně ovlivňovala jak ekonomiku tak psychiku hráčů. Byla potom větší chuť a elán do soupeření.
Z dochovaných písemností máme údaje, které svědčí o častých výhrách Sparty v těchto turnajích, kdy se málokdy vracela domů s prázdnou.

Zpestřením mimo soutěž bylo v r. 1933 sehrání mezinárodního utkání 16. dubna s WORWARTS VÍDEŇ, před velkou návštěvou diváků.
I když domácí prohráli 4 : 6 ( 3 : 1 ) byla to prý pěkná podívaná, událost, na kterou se hned tak nezapomnělo.
V roce 1933 bylo sehráno 39 zápasů. Vítězných 30, 4 remízy a 5 porážek.
Poměr branek 129 : 58.
V roce 1934 bylo sehráno 27 zápasů. Vítězných 16, 3 remízy  a 8 porážek.
Poměr branek 88 : 52. 

Všechny shora uvedené úspěchy byly docíleny v době, kdy se hrávalo na hřišti na Pláňavných, vzdálené asi 0,5 km od obce.Tehdy v závěru r. 1934 se Obecní rada dohodla s p. Antonií Mikulkovou č. 34, o směně její louky u obce, za louku obecní. Od té doby se na tomto pozemku hraje kopaná dodnes.
Nejlepší střelci mužstva v r. 1934: 
Bureš   Boh.              29 branek
Velek   Fr.                 10 branek
Schneider K.               9 branek
Kotarba  E.                 8 branek
Mikoška Vl.               6 branek
Samsounek Vl.           6 branek
Bartošík Jar.                6 branek

V roce 1935 – 36 se předsedou stává Josef Kuba č. 83, sekretářem Josef Kašný. Jarní kolo bylo zahájeno 31. března na novém hřišti přátelským zápasem s DSK Babice výhrou 8 : 2. Výkonnost mužstva je po celou sezónu stále velmi dobrá. Celkem bylo sehráno 16 zápasů – 12 vítězství, 1 remíza a 3 porážky. Skóre aktivní 67 : 29.
Dne 5. července se opět uskutečnil mezinárodní zápas na hřišti v Topolné před rekordní návštěvou s AS Sturm Wien, které domácí vyhráli 4 : 3. Je zaznamenáno, že hosté byli technicky lepší, ale obětavost a dobrá střelba domácích rozhodla.
Až doposud ve zjišťování skutečností o topolské kopané bylo užito pramenů z evidence výsledků Sparty Topolná. Její název se po r. 1935 již nevyskytuje v knize Zápisů, protože došlo k trvalému sloučení s ostatními zájemci o tuto hru, pod názvem Sportovní klub Topolná ( SK ).
Nové hřiště se osvědčilo. Pro svou polohu je dostupné všem, i když škola jej ještě nevyužívá. To se stává později, kdy hrací plocha byla rozšířena o část sousedního pozemku – louku p. Vincence Gajdošíka č. 24, aby tak byly splněny základní podmínky pro provozování kopané.
Doprava na zápasy do vzdálenějších míst se uskutečňuje autobusy soukromých dopravců p. Frant. Foltýna č. 356, Ferdinanda Foltýna č. 248, a někdy i vlakem. Většina však na kolech nebo pěšky.
Sestavy mužstev se v té době příliš nemění. Na valné hromadě v hostinci u Hrdinů
( č. 135 ) dne 5. ledna 1936 byl zvolen výbor ve složení: předseda Žajdlík Jan č. 16,
 I. místopředseda Dohnal Ant. č.  305, II. místopředseda Foltýn Ferdinand č. 6, sekretář – učitel Škvařil Jar. rodák z Jarošova, hospodář Kašný Josef č. 256 a pokladní Dohnal Rudolf č.244. Ostatní členové výboru : Kašný Frant., Omelka Frant. č 41 a Knot Ferdinand č.389.
Je zaregistrováno 16 hráčů I. mužstva. Hrají dorostenci i žáci.

Je evidován první známý inventář klubu, který tvoří: 9 párů kopaček, 11 dresů červených, 11 zelených, 12 párů chráničů, 4 míče, 5 duší, brankářský svetr a vatované trenýrky. 

 I. mužstvo SK Topolná z r. 1937.

           (foto)

Na zakoupení dalšího inventáře zapůjčil klubu místní statkář Frant. Nesvadba 500,- korun, což samozřejmě nestačilo a tak se mezi hráči konaly sbírky.

V sezóně r. 1936 bylo sehráno 23 zápasů, z toho 13 výher, 36 remíz a 7 porážek. Skóre aktivní 80 : 61 . Mužstvo skončilo na 3 místě za Spartou Spytihněv a SK Tlumačov. Střelci – Samsounek Vl. 13 branek, Velek Fr. 12 , Mikoška L. a Vlasta po 3 atd.

Jsou zaznamenány první přestupy do Topolné. Jar. Škvařil z SK Jarošov, Bureš Boh. č. 152 z SK Kněžpole a Fr. Velek č. 168 z SK Napajedla. Také je poprvé známa platba hostujícímu mužstvu 50,- Kč. a rozhodčímu taktéž 50,- Kč. K získání financí si klub pomáhal pořádáním tanečních zábav v průběhu roku při různých svátcích a později divadelní činností. V zápise v r. 1937 je první zmínka o členském měsíčním příspěvku 1,- Kč., a pro nové členy stanoveno tzv. zápisné 5,- Kč. Dále je stanoveno, že výborové schůze se budou konat každou středu v týdnu a členské každou poslední středu v měsíci. Zpočátku se tyto schůze konaly v hospodě u Hrdinů, později u Kubů č. 1 a také u Vendolských č. 105.
Rok 1937 – předsedou opět zvolen Jan Žajdlík, sekretář Frant. Ondra č. 56. I. mužstvo zasahuje do bojů o postup do vyšší třídy, celkově je klub na vzestupu. Jako jediný neutrální spolek se stává centrem všech sportovců a občanů, kteří chtějí pracovat pro kulturní povznesení obce.
V tomto roce je ve škole v Topolné prováděno šetření, jak děti využívají svůj volný čas. Tento výzkum je prováděn formou dotazníku a z 220 žáků hraje kopanou 65, cvičí v Sokolu 0, v Orlu 55, DTJ 2 a zbytek 98 necvičí nikde, ani nesportuje.
 Rok 1938 – předsedou je Jaroslav Mišurec č. 229, který však ve funkci do konce roku nesetrval. Sekretářem je Josef Šimek č. 289, který se také této funkce vzdává. Půl roku dělá sekretářství Jan Žajdlík a pak tuto práci přebírá Samsounek Vl. č. 290. Činnost klubu je dobrá, ale časté střídání funkcionářů mu škodí. Jarní kolo se vyhrálo bez ztráty jediného bodu, ale od podzimu jsou zápisy velmi strohé, asi vzhledem k tehdejšímu předválečnému napětí – Mnichovská dohoda a události s tím spojené.
Rok 1939 – předs. Josef Kuba, sekr. Josef Kašný, ale ani oni ve svých funkcích dlouho nepůsobí. Klub vede krátkou dobu Fr. Kovář č. 64 a když se své funkce vzdal, zastává ji  místopředseda Bohumil Gajdošík č.161, který pak dělal i pokladníka.Sekretářství se opět ujal Vl. Samsounek. Sportovně je tento rok pro klub významný.
Postupuje se do II. třídy a připravuje se první známá registrace dorostu. Klub má i II. mužstvo. Ve vyšší třídě se pak setkávají s mužstvy SK – Hluk, Malenovice, Bílovice, Kněžpole, Jalubí, Huštěnovice, Ostr. Předměští, O.N. Ves, Březnice, Traplice a Viktorie Spytihněv.
V r. 1940 vedl klub za zaneprázdněného předsedu Jana Hrdinu č. 135, místopředseda  Ludvík Mikoška č. 29. Sekretářem je opět Vl. Samsounek po jehož odchodu za zaměstnáním  se této funkce ujímá Ladislav Dohnal č. 264. Pokladník opět Boh. Gajdošík. V tomto roce se hraje soutěž – mistrovství slováckého okrsku Jih. I. mužstvo skončilo na 7 místě, ale dorost vyhrává svůj okrsek.
Vedoucím dorostu je Vlad. Samsounek. V této době je klub rozšířen o dalších pět odborů.

1.      – volejbalový, vedoucí Ant. Elišťák č. 129 a Jan Ševčík č. 77

2.      – divadelní, který se má čile k světu, vedoucí Josef Kuba a Fr. Bernatík  č. 41

3.      – tělocvičný, vedoucí Lud. Mikoška a Jar Bartošík č. 158

4.      - tabletenisový, vedoucí Boh. Gajdošík

5.      – šachový, vedoucí Jan Štefka č. 42

Nastávají problémy s hřištěm. Zastupitelstvo chce ukončit smlouvu o směně a nařizuje, klubu aby zaplatil nájem 1. 400,- Kč a nahradil škodu za pošlapanou trávu na sousedních pozemcích. Zastupitelé navrhují, aby si fotbalisté vybudovali nové hřiště u Studénky pod Padělkama. Je zde obecní louka, která jim bude darována.

I. mužstvo SK Topolná z r. 1940, zleva stojí: Kovář Jos., Mikoška Boh., Mikulka Kašpar, Foltýn Mořic, Mikoška Drah., Knot Mir., Popelka Lud., Hajduk Al., Mikoška Fr., Dohnal Lad., Lapčík Rud.

                                                           (  foto)

 Rok 1941 začíná potom se shora uvedeným problémem za předsedování Františka Kuby č. 1 a sekr. Jos. Kašného. Mistrovský zápas 30. 3. 1941 se musel odehrát na hřišti v Bílovicích, ale po zaplacení nájmu 1000,- Kč se od 11. května t. r. už hraje na domácím hřišti, protože Obecní zastupitelstvo obnovilo smlouvu s p. Ant. Mikulkovou. Další fotbalová činnost je ke konci roku velmi sporá – zápisy končí 10. září. Potom se objevuje záznam z 20. ledna 1942, který říká, že „další schůze nemohou býti konány, jelikož je v našem okrese vyhlášeno stanné právo – vztahující se i na sportovní podniky“.

Od tohoto data nemáme žádné zápisy o fotbalových utkáních, až do února 1949. O této době píše kronikář obce, že ve Sportovním klubu se v době II. sv. války soustřeďovala mládež, která provozovala zejména činnost divadelní.

Divadla se hodně hrála a nacvičený kus se i několikrát opakoval, takže o finance zas tak velká nouze nebyla. Přestože řada členů SK byla na nucených pracích v Německu i u nás, činnost klubu nebyla přerušena, pouze se ve funkcích v této neklidné době vystřídalo hodně členů. Předsedou po celou dobu války byl Frant. Kuba, ale jednatelé se střídali. Frant. Mikoška č. 29, Kašný Jos., Vl. Samsounek, Lad. Dohnal a další.

 Přes všechny překážky a nebezpečí, které sebou válečná doba nesla, byla činnost klubu velmi užitečná a potřebná. Plnil tak vlastně nenápadně svou vlasteneckou povinnost.
 O tom, že i v období II. světové války se zúčastňovalo fotbalových soutěží také dorostenecké mužstvo SK Topolná, dokumentuje dochovaný snímek tohoto mužstva z r. 1944.
Dorost v roce 1944 zleva stojí: Dohnal Jos., Křižka Karel, Michálek Jan, Kouřil Jar., Dohnal St., Kašný Milan, Hlavačka Jan, Šumíček Vlast., a dole zleva: Dohnal Jar., Kašný Fr., Rozsypálek Rud.


 

Poválečná léta do roku 1980
 

Po osvobození klub pokračuje ve své sportovní činnosti. Dokladem toho jsou sice jenom fotografie, ale zápisy o utkáních nejsou. V té době se angažuje hodně členů SK do nově vytvořených orgánů MNV, kde se podílejí na obnově obecní samosprávy.
22. května 1947 byla v Topolné ustavena Tělocvična jednota Sokol, a opět za přítomnosti činovníků z napajedelského Sokola. Začíná se organizovat a konat veřejné cvičení mládeže i dospělých. Významnou úlohu zde sehrává místní škola. Z dochovaných záznamů lze zjistit, že výbor Sokola žádá SK  Topolná – fotbalisty o uvolnění hřiště na den 28. září 1947, kdy se uskuteční veřejné cvičení. 
Nastává únor 1948 a zanedlouho je ustavena Národní fronta, která sdružuje všechny společenské organizace, spolky, včetně Sportovního klubu. Administrativně bylo sloučení SK s TJ jednostranně schváleno již v březnu 1949, ale prakticky uskutečněno v květnu 1951. Od této doby se schůze obou výborů konají společně pod názvem TJ  Sokol Topolná a další směr vývoje sportu v naší obci se potom odvíjí v duchu směrnic a požadavků tehdejšího vedení státu. Projevuje se to povinně organizovanou účastí na různých veřejných oslavách, výročích, brigádnickou činností na stavbách MNV, pomocí při začátcích Jednotného zemědělského družstva atd. K tomu, aby oddíl kopané mohl existovat, potřebuje finanční prostředky. Pořádají se taneční zábavy, výlety, hody s právem, výpomoci v místním JZD, které pak zakoupilo sportovní  výstroj a také jsou poskytovány jednorázové příspěvky na činnost z okolních podniků – továren. V té době je předsedou  oddílu kopané p. František Hlavačka č. 80.
 Dle zápisů ze schůzí, které nejsou vždy úplné, je zřejmé, že funkci předsedy vykonával již před.r. 1948 a nejméně do roku 1957. V ostatních funkcích – jednatel, pokladník, hospodář atd. se vystřídalo hodně členů, z nichž lze uvést alespoň ta jména, která bylo možné spolehlivě z dostupných pramenů zjistit: Hlavačka Ludvík č. 187, Řezníček Matěj č. 176, Kašný Josef č. 256, Knot Antonín č. 258, Lopata František č. 152, Škára František č. 210, Bureš Bohumil č. 355, Čechmánek Zbyněk č. 200, Kuba Oldřich č. 1, Žižka Jan č. 183, Škára Ludvík č. 373, Foltýn Jaroslav č. 28, Rozsypálek Rudolf č. 9, Šumíček Vlastimil č. 295, Lapčík Svatopluk č. 14, Hlavačka Bohumil č. 43, Hlaváč Jar. č. 51, Štěpáník Antonín č. 302, Otáhal Josef č. 106 a mnozí další.

 Šatny TJ Sokol Topolná postavené v letech II. svět. války p. Vlad. Samsounkem.
       (foto)

 Všem těmto činovníkům patří velký dík za poctivě odváděnou práci v daném období a obětavost, kterou vynaložili na provozování kopané v naší obci. Jen díky tomuto úsilí se kopaná stala a stále se stává kulturní a sportovní součástí života mnoha spoluobčanů. Uvedené poválečné období proto lze hodnotit jako velmi úspěšné. Mistrovské soutěže se odbývaly vždy v okresním přeboru s výjimkou let 1955 – 57, kdy I. mužstvo postoupilo a hrálo I. B třídu krajské soutěže.

 I. mužstvo TJ Sokol Topolná , účastník I. B třídy. Zleva stojí: Knot Ant., Lopata Fr., Hlavačka Lud., Štěpáník Ant., Rozsypálek Zd., Hlaváč Jar., Žižka Jan, Velek Fr., Čejka Č., Prajka Rud., Krojzl Lub., Kašný Jos., dole zleva: Otáhal Jos., Mlýnek Fr., Rozsypálek Rud.
  (foto)
 

Tehdy také vznikla nutnost – postavit novou budovu šaten, která by splňovala požadavky a podmínky dané pro krajskou soutěž včetně dodržení hygienických předpisů. Již v roce 1957 byla vyhotovena zdarma výkresová dokumentace p. Zd. Rozsypálkem č. 268 ( tehdejším hráčem ) a započato bylo se stavbou v r. 1959 za materiální pomoci MNV Topolná. Tak byla postavena v krátké době stavba, která byla dána do užívání v r. 1961, kdy zbyly pouze malé nedodělky. Toto se událo za předsedování p. Jos. Otáhala, který jako mnozí jiní členové
TJ  Sokol věnoval rozvoji kopané v Topolné hodně svého volného času. K jeho osobě je třeba se zmínit, že funkci jednatele vykonával v souhrnu své činnosti po více než 10 let. Po skončení aktivní hráčské činnosti  absolvoval v r. 1967 kurs rozhodčího,  a tuto činnost vykonával několik dalších let. O tom, že v této době se nejen budovalo,ale i hrál dobrý fotbal, dosvědčuje výrazný sportovní úspěch v r. 1961 – postup z II tř.

 I. mužstvo TJ Sokol Topolná – vítěz II. třídy, zleva stojí: Dujíček Lud., Foltýn Fr., Otáhal Jos., Hlaváč Jar., Kuba Sv., Prajka Rud., dole zleva: Čejka Č., Velek Fr., Chaloupka Ol., Hlavačka Lud., Rozsypálek Rud.
(foto)

 Při tomto druhém vrcholu topolské kopané v krátké době, je třeba se zmínit o topolských. odchovancích, kteří přestoupili do mužstev vyšších soutěží a tak reprezentovali naši obec. Byli to: Kašný Jan, Žiška Jan, Velek Fr., Žajdlík Ivan, Dujíček Ludv., a později Hoferek Jos. a Bureš Ant.A jak už to ve fotbalovém dění bývá , po úspěchu přichází i pád. Protože se z této sestupové doby nezachovaly žádné zprávy, musíme se řídit jen tím co je průkazné – písemně zjištěné.
V roce 1962 se do Topolné přistěhoval na hospodu Jednoty č. 135 p. Jaroslav Lorenc, který se záhy velmi aktivně zapojil do fotbalového dění v obci. Zanedlouho působí ve výboru jako vedoucí I. mužstva. Byl také iniciátorem mnoha akcí mimo fotbalové hřiště, jejichž cílem bylo získat materiální či finanční pomoc fotbalu v Topolné. Na jaře r. 1965 byla mimo jiné uskutečněna tzv. „ hospodská sbírka“, kdy bylo vybráno 610,- Kč a za ně zakoupeny 3 ks míčů ( maďary ), 5 ks duší a 12. párů štulpen, což je zdokladováno v archivních materiálech

TJ Sokol.V těchto letech začal v Topolné aktivně hrát a také funkcionářsky působit
p.Oldřich Chaloupka z Bílovic, který se v r. 1960 do Topolné přiženil na č. 402.
Jeho velký zápal pro hru,nezlomná vůle po vítězství bojovné srdce podložené pravidelným tvrdým tréninkem na mužstvo blahodárně působilo. Toto všechno mělo velký vliv na mladé hráče, dorost a žáky. Uvedené vlastnosti a životní optimismus začal naplňovat v ještě daleko větší míře při vedení dorosteneckého mužstva. Hráče ročníku 1945 – 1949 stmelil do takového kolektivu, že tento v sezóně 1964 – 65 vybojoval I. místo v okresním přeboru a měl postoupit do krajské soutěže. Avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků, rozhodl výbor TJ Sokol, že mužstvo dorostu do vyšší soutěže nepostoupí.

Dorost TJ Sokol Topolná v r. 1965 – vítěz okr. přeboru, zleva stojí: Kovář Fr., Lapčík Fr., Macenauer Jar., Bureš Jos., Podlas Fr., trenér Chaloupka Ol., dole zleva: Andrle Jan, Čechmánek Fr., Kuba V., Škácha Mir., Mikoška Jar., Horák Jos.
 (foto)


Po vzniku vojenského útvaru na Vysilači v 50. letech a po navázání spolupráce, vycházelo velení útvaru dle svých možností vstříc fotbalu v  Topolné tím, že pokud na Vysilači sloužil voják – fotbalista, bylo mu umožněno hostování. Tak se v 60. letech na topolském hřišti vystřídali z nejznámějších vojáků : Roman Honyš, Jano Ruszo, Tomáš Andrýsek, Jano Sijarto, Milan Vyhlídal, Milan Krokus, St. Barbořík, M. Hála, Jar. Hanáček,  Fr. Vítek, Zd. Šindel a další.

 Od r. 1965 začala TJ Sokol Topolná pravidelně každoročně v  letní přestávce pořádat fotbalový turnaj za účasti mužstev z okolních obcí - Memoriál Františka Gajdošíka. Byla to vzpomínka na bývalého topolského fotbalistu, který tragicky v r. 1964 zahynul ve věku 23 let      
V roce 1967 zaznamenala TJ Sokol Topolná ale i celá fotbalová veřejnost  dvě události, které se výrazně zapsaly do historie fotbalu i   života obce. K poslednímu utkání okresní soutěže III. třídy ročníku 1966 – 1967 nastoupilo naše I. mužstvo na domácím hřišti proti sousednímu S. Kněžpole. V tomto zápase šlo o postup do okresního přeboru. My, jako domácí, jsme museli zvítězit, kdežto soupeři stačil nerozhodný výsledek. Domácí mužstvo nastoupilo pod vedením  J. Žišky bývalého zkušeného hráče, ale přesto sledované utkání skončilo remízou 2 : 2. Zápas byl velmi významný pro širé okolí, protože diváků se sešlo bez mála kolem jedné tisícovky. Pro důležitost tohoto utkání je dobré si připomenout sestavu, která se skládala: Foltýn Rud., Mlýnek Ant., Andrle Ant., Řezníček Zd., Ruszo Jano, Sijarto Jan, ( Velek Fr.), Horák Ant., Večeřa Ant., Foltýn Fr.,Hoferek Jos., Prajka Jos. Branky stříleli Velek Fr. a Prajka Jos.

Druhou událostí spíše z oblasti veřejného života obce byly Martinské hody s právem, které TJ Sokol pořádala jako jiná léta. Tento rok však byly hody o to zajímavější, že jejich průběh natáčela Československá televize, která jejich záznam  následně vysílala.
Ve druhé polovině 60. let do I. mužstva přestoupil odchovanec mistřického fotbalu Ant. Večeřa, který ukončil působení ve Sl. Slavii Uh. Hradiště a posílil naše barvy. Jeho působením se začala zúročovat hráčská zkušenost a vytříbená technika, která měla velký pozitivní vliv na ostatní spoluhráče, ale hlavně zejména na ty mladší, kteří postupně přecházeli do mužstva dospělých. Byli to dorostenci úspěšného kolektivu v roce 1965 a další
mladí nadějní hráči  Jos. Bureš a Jiří Foltýn, kteří začínají postupně vytvářet v kombinaci se staršími zkušenými hráči dobrý vyzrálý kolektiv. Ten v následujících letech začal dosahovat výsledků, které topolský fotbal dlouhou dobu nezaznamenal a které jsou v jeho historii zapsány jako jedno z nejúspěšnějších období. 
V sezóně ročníku 1967 – 1968 se I. mužstvo umístilo v okresní soutěži III. třídy  na 6. místě s 19 body. Z 22 sehraných zápasů 7 zvítězilo, 5 remizovalo a 10 prohrálo s celkovým skóre 42 : 47. Kádr mužstva tvořili hráči : R. Foltýn, M. Lapčík, F. Mikoška, J. Andrle, A. Bureš (do podzimu 1967, kdy přestoupil do Jiskry Otrokovice) J. Dohnal, J. Prajka, P. Ondra, F. Čechmánek, F. Foltýn, A. Mlýnek, F. Hrdina, A. Horák, J. Bureš, Z. Řezníček, F. Velek, A. Večeřa, J. Samohýl, J. Foltýn.
O branky se rozdělily : J. Bureš 9, Z. Řezníček a J. Foltýn 6, J. Samohýl  a A. Večeřa 5,  A. Mlýnek 3, A. Horák 2.

Od začátku podzimní části dalšího ročníku 1968 – 1969 začal hrát za I. mužstvo další mladý nadějný fotbalista Fr. Samsounek, který na místě stopera či krajního obránce využíval své rychlosti a tvrdosti a byl pilířem obrany mnoho let. Na začátku jarní části tohoto ročníku odehrál 4 zápasy v našem dresu  Jos. Hoferek, který v nich vstřelil 8 branek, ale potom s fotbalem v Topolné skončil.  Jinak se kádr mužstva nezměnil.
Mužstvo skončilo na 7. místě se ziskem 22 bodů, když ze 22 zápasů 9 zvítězilo, 4 remizovalo,  9 prohrálo se skóre 55 : 28. O vstřelené branky se podělili : Z. Řezníček  20, J. Hoferek 8, J. Foltýn a J. Samohýl 7,  A. Horák 3, A. Večeřa 2.

Další ročník okresní soutěže III. třídy 1969 – 1970 zaznamenal start další mladé naděje topolské kopané. To teprve 17 letý Z. Foltýn začal střílet své první branky v mužstvu dospělých. Od začátku jarní části této sezóny přestoupil z Mistřic brankář A. Sklenář, který se do Topolné oženil ( č. 240 ) a působil v brance aktivně celých 12 let. Současně začal hostovat zlínský odchovanec  Zdeněk Dobiáš, který sloužil na Vysilači.
Mužstvo skončilo v tomto ročníku na 5. místě, když sehrálo 22 zápasů, z toho 12 vítězných, 3 remízy, 7 prohrálo se ziskem 27 bodů. Na skóre 54 : 41 se podíleli domácí střelci¨ F. Škára 12 , J. Foltýn 11, Z. Foltýn 7 brankami. 

 V 70. letech pracovali ve výboru TJ Vlast. Hlavačka, Jos. Kurtanský, Ant. Mlýnek, Ant. Večeřa, Jan Kalabus, Frant. Čechmánek,  Mir. Lapčík, Jiří Samohýl, Frant. Hrdina, Jiří Foltýn, Frant. Kozelek, I. Mikoláš, J. Pavelka, J. Prajka, A. Luběna, Fr. Mikulka, Lad. Přikryl, Jos. Buráň, L. Berka. Obětavě a zodpovědně  působila jako zdravotnice při fotbalových zápasech od poloviny 60. let p. Irena Kurtanská.

Na podzimní část ročníku 1970 – 1971 začal hostovat další zlínský odchovanec sloužící na Vysílači, Jarda Josefík. Oba zlínští odchovanci se dobře zapsali do historie topolské kopané. Jejich technická hra, kořeněná důležitými brankami v síti soupeřů, přinášela radost spoluhráčům a potlesk diváků. Hráče s tvrdou střelou a nekompromisní hrou přinesl na jaře 1971 do útoku Franta Váňa přestupem ze Slopného a současně do stavu manželského v Topolné. Později se přesouval přes zálohu až do obrany. Stabilizovaný kádr mužstva trénovaný Ant. Mlýnkem s ved. mužstva Jar. Lorencem, korunoval dobrými výkony a výsledky ročníku 1970 – 1971 vítězstvím v okresní soutěži III. tř., když ze 22 zápasů 17 vyhrál, 3 remizoval a pouze 2 prohrál. Získal 37 bodů a skórem 71 : 21, vybojoval po 7 letech  postup do okresního přeboru. Na úspěchu se podíleli hráči: A. Sklenář, Fr. Samsounek, Fr. Čechmánek, J. Samohýl, Z. Řezníček, Ant. Zálešák, St. Dohnal, Z. Dobiáš, A. Horák, J. Bureš, F. Škára, J. Josefík, F. Váňa, Z. Foltýn, J. Foltýn. Střelci branek F. Škára 18, J. Foltýn 12, J. Bureš 11, Z. Dobiáš 10, J,. Josefík 5, J. Samohýl 4, S. Dohnal 3, F. Váňa 2.

 I. mužstvo TJ Sokol Topolná – vítěz III. tř. v roce 1971, zleva stojí: A. Mlýnek (trenér)   ,A.Sklenář, Z. Dobiáš, Z. Řezníček, J. Samohýl, F. Čechmánek, A. Zálešák, S. Dohnal, F. Váňa, F. Samsounek, dole zleva: A. Horák, J. Bureš, F. Škára, J. Josefík, J. Foltýn.

 (foto)

 Na podzim 1971 začal u nás hostovat další voják z Vysílačky – Laďa Kováč, odchovanec Štítné nad Vláří. Ukázal se jako výborný hlavičkář při standartních situacích a také byl známý svými tvrdými střelami z dálky i ze standartních situací. Proto se často zapisoval také mezi střelce branek
V prvním roce působení v okresním přeboru se I. mužstvu dařilo. Skončilo na 4 místě s 28 body z 26 zápasů, 12 vítězství, 4 remízy, 10 porážek se skórem 59 : 49. Střelci branek
J. Foltýn 13, J. Bureš 9, Z. Foltýn a J. Samohýl 6, L. Kováč 5, Z. Otáhal a F. Váňa 4.

Svoje jednoroční působení mělo za sebou také B – mužstvo, které pod vedením  M. Kaňovkého č.367  bojovalo v základní IV. třídě

II. mužstvo TJ Sokol Topolná v r. 1972, zleva stojí: R. Foltýn, Z. Řezníček, Z. Úlehla, J. Andrle, L. Foltýn, M. Kaňovský, dole zleva: F. Kozelek, P. Ondra, J. Prajka, J. Dohnal, J. Tureček, V. Škára.
 (foto)

 V letní přestávce proběhly oslavy 40 let založení kopané v Topolné. Byl uspořádán turnaj dorostenců za účasti mužstev  z Malenovic, Otrokovic, Březolup a Topolné. Vyvrcholením oslav byl zápas I. mužstva s divizním celkem Jiskry Otrokovice, které domácí prohráli 3 : 9, když všechny branky domácích vstřelil Z. Foltýn. Tomuto utkání předcházelo utkání starých pánů Topolné a Spytihněvi.

I. mužstvo TJ Sokol Topolná, zleva stojí: F. Samsounek, L. Kováč, A. Pavlica, J. Bureš, A. Zálešák, A. Sklenář, dole zleva: Z. Otáhal, A. Horák, M. Hlavačka, Z. Foltýn, J. Foltýn.
(foto)

Ročník 1972 – 1973 zaznamenal změnu na místě trenéra I. mužstva, které převzal J. Samohýl a mužstvo skončilo na 10. místě ze 14 účastníků. Dařilo se dorostencům, kteří v této sezóně vytvořili dobrý kolektiv a vyhráli Okresní přebor. Za postup jim MNV daroval fotbalový míč. Nastávající 3 sezóny hráli krajskou soutěž I.B třídy, skupinu „F“, kde měli za soupeře mužstva: Bánov, Vlčnov, Brumov, Šumice, Hluk, Gottwaldov „C“, V. Klobouky, Tlumačov, Uh. Ostroh, Květná, Moravan Otrokovice, Tečovice, Bylnice. V prvním roce svého účinkování v sezóně 1973 – 1974 skončili na 5. místě.

Náklady na zajištění dalšího ročníku řeší výbor TJ pořádáním tanečních zábav, memoriálu

Fr. Gajdošíka a hodů s právem. 13 členů TJ se stalo dobrovolnými dárci krve.

Dorost v r. 1972 , zleva stojí: Tureček Jos. (trenér), Gajdošík Zd., Hlavačka Mir., Žiška M., Pavlica Ant., Škára Lud., Samsounek Ant., Mikulka Zd., Pavelka Jos. (trenér), dole zleva: Kromsián Vl., Škára Boh., Dohnal V. , Ostrožík Ol., Mališ Fr., Vašina Vít., Mikulka Al.
(foto)

I. mužstvo se během tříletého působení v okresním přeboru formovalo , stmelovalo a vytvořilo dobrou partu. Jako vedoucí mužstva začal působit Josef Kurtanský. Mužstvo se doplnilo nadějnými dorostenci z mužstva vítěze okresního přeboru: Z. Otáhal, M. Hlavačka, M. Žiška, A. Pavlica, L. Škára, a proto se také dostavil výsledek v podobě vítězství v okresním přeboru. Sehrálo 26 zápasů, 15 vítězných, 5 remíz a 6 prohrálo. Získalo 35 bodů    a skóre 53 : 26. Na vítězství v soutěži se podíleli: A. Sklenář, R. Foltýn, L. Škára, A. Pavlica, L. Foltýn, F. Váňa, F. Samsounek, A. Zálešák, S. Dohnal, M. Žiška,J. Bureš, M. Hlavačka,  Z. Otáhal, Š. Pavlik, F. Škára, Z. Foltýn,  J. Foltýn, V. Vašina, Bělička - voják. O vstřelené branky se podělili: Z. Foltýn 10, M. Hlavačka 9, F. Škára 8, A. Sklenář, Š. Pavlik, S. Dohnal,  J. Foltýn 3, V. Vašina, Z. Otáhal, J.  Bureš 2.

I. mužstvo TJ Sokol Topolná – vítěz okr. přeboru 1973 –74, zleva stojí: Z. Otáhal, A. Pavlica, A. Sklenář, F. Samsounek, M. Žiška, S. Dohnal, A. Zálešák, F. Váňa, J. Kurtanský ( vedoucí), dole zleva: L. Foltýn, J. Foltýn, Z. Foltýn, F. Škára, M. Hlavačka, Š Pavlík. (Schází J. Bureš, Lud. Škára, V. Vašina).
(foto)

Sezóna byla ukončena  přátelskými zápasy meziokresních jedenáctek vítězů okresů Trenčín    a Uh. Hradiště.  Na Slovensku zvítězila Topolná 3 : 2 a doma remizovala 1 : 1. Oba zápasy byly fotbalovým svátkem se vším co k takovým utkáním patří, tedy i pěknou účastí diváků. TJ má v této době registrováno 135 členů.

V sezóně 1974 – 1975  krajské soutěže I. B. tř. mělo I. mužstvo za soupeře tyto celky : Jarošov, Jalubí, Mistřice, Vlčnov, Veselí „B“, Sl. Slavie „B“, Otrokovice „B“, Moravan Otrokovice, Tečovice, Želechovice, Gottwaldov „D“, Tlumačov, Vizovice a skončilo na 5. místě s 28 body a skóre 44 : 48.
V mužstvu se objevili další mladí hráči L. Kromsián, Z. Gajdošík, Z. Mikulka a ze starších F. Čechmánek. Na jaře ukončil své působení F. Váňa a přestoupil do Příluku.
V roce 1975 byla provedena přístavba stávajících šaten na hřišti. Dále členové TJ zajistili  a provedli opravu fasády obchodního domu Jednota a získané finanční prostředky byly použity na činnost oddílu kopané.
V ročníku 1975 – 1976 se I. mužstvo umístilo na 12 místě s 22 body a skóre 33 : 53. Mužstvu se dařilo střídavě a objevili se v něm nové tváře. Brankář Vrať. Valenta z Bílovic, Mir. Postava z Březolup a z domácích hráčů Mir. Kurtanský, Boh. Škára, Alois Mikulka a Jos. Tureček. Kuriozitou byl zápas se Slušovicemi, kdy v jejich  brance chytal topolský odchovanec L. Dujíček. Zápas v Topolné vychytal a skončil   0 : 0.
V této sezóně se o branky  podělili hráči: Zd. Foltýn 10, Zd. Mikulka 5, Jiří Foltýn 4, Mir. Žiška a St. Dohnal 3, Jos. Bureš, Mir. Postava, Vlad. Kromsián a Fr. Škára 2.
V tomto ročníku topolský dorost sestoupil z krajské soutěže do okresního přeboru. Žáci hráli okresní soutěž sk. „C“. TJ Sokol má 112 členů, 24 dorostenců a 17 žáků. Činnost řídil 18 členný výbor. Byla dokončena přístavba šaten, nátěry a fasáda celého objektu. 25 členů darovalo krev.

I. mužstvo TJ Sokol Topolná v r. 1976, zleva stojí:  předs. TJ Vl. Hlavačka, místopř. TJ J. Žiška, L. Foltýn, Z. Gajdošík, F. Čechmánek, A. Sklenář, J. Tureček, S. Dohnal, J. Bureš, ved. mužstva J. Kurtanský, předs. MNV L. Mikulka, místopř. MNV JUDr. L. Mikoška, dole zleva: F. Škára, Z. Mikulka, J. Foltýn, A. Pavlica, M. Žiška, Z. Foltýn, B. Škára, A. Mikulka, pokladník TJ L. Berka.
(foto)

Soutěžní ročník 1976 – 1977 pokračovalo I. mužstvo v krajské soutěži I.B třídy s mužstvy: Bánov, Jalubí, Vlčnov, Nedachlebice, O. N. Ves, Újezdec, Jarošov, St. Slavie „B“, Brumov, Želechovice, Slušovice, Otrokovice „B“, Gottwaldov „D“. Dorostenci hráli okresní soutěž. Nebyl to nijak úspěšný útočník. Ze začátku I. mužstvo vyhrávalo, ale pak se přestalo mužstvu dařit. Rostla nervozita a mužstvo se tak tak zachránilo v soutěži. Skončilo na 11 místě ze 14 účastníků, když 7 zápasů vyhrálo, 8 remizovalo a 11 prohrálo, skóre 43 : 53. O branky se podělili hráči: Jiří. Foltýn 12, Zd. Foltýn 8, B. Škára 6, Jos. Bureš 4, Ant. Sklenář a Mir. Žiška 3,  Fr. Škára 2.

Mužstvo hrálo pod vedením hrajícího trenéra Jiřího. Foltýna, asistenta Fr. Čechmánka a vedoucího mužstva Jos. Kurtanského.
V podzimní části při utkání doma s Brumovem si zlomil nohu Fr. Samsounek, který celý rok 1977 v činnosti vynechal a začal hrát až na jaře 1978. Sezóna byla potom v červenci zakončena přátelským utkáním s jedenáctkou skupiny VOX zpěváka Pavla Nováka, která večer hrála na zábavě v Bůrovcích, před velkou návštěvou účastníků.  Finanční prostředky byly i takto získávány pro zajištění činnosti TJ Sokol Topolná.

Soutěžní ročník 1977 – 1978 absolvovali  hráči: A. Sklenář,  J. Tureček, L. Foltýn, S. Dohnal, F. Samsounek, A. Pavlica, Z. Gajdošík, M. Žiška, J. Samohýl, F. Kozelek, F. Čechmánek,     J. Vašina, M. Hlavačka, B. Škára, Z. Mikulka, A. Samsounek, J. Bureš, Z. Foltýn, L. Kromsián, J. Foltýn. V jarní části tohoto ročníku posílil naše mužstvo O. Polášek z Bílovic, který se do Topolné přiženil na č. 6
Mužstvo bylo vedeno ve stejném složení jako minulý ročník. Účastníky I.B tř. v tomto období byli: Sl. Slavia „B“,  O. N. Ves, Traplice,  Jarošov, Nedachlebice, Uh. Ostroh, Vlčnov, Slušovice, Želechovice, Gottwaldov „D“, Luhačovice, Otrokovice „B“.
Mezi těmito mužstvy se S. Topolná umístil na 9. místě, když 10 zápasů vyhrál, 6 remizoval a 10 prohrál se skóre 46 : 51 a počtem bodů 26.
O branky se rozdělili: Z. Foltýn 11, J. Foltýn 9, Vlad. Kromsián, V. Vašina 6, B. Škára 5, M. Žiška 3, St. Dohnal 2.

14 členů TJ Sokol darovalo krev.
V červenci přestoupil do Slovácké Slavie Uh. Hradiště Vladimír Kromsián č. 392.
Období ročníku 1978 – 1979 zakončilo pětileté působení I. mužstva v krajské soutěži I. B třídy. Naše mužstvo se neumístilo do 6. místa a novou reorganizací tak bylo zařazeno do soutěže okresního přeboru. Realizační tým u I. mužstva byl v tomto ročníku stejného složení jako v předchozím. Mužstvo nedoznalo podstatných změn. Již na podzim začal pravidelně nastupovat Mir. Kurtanský a střídavě Jos. Gajdošík. Na jaře přišel do obrany zkušený Fr. Kaňovský z Kněžpole, a z dorostu začali střídavě nastupovat Vit. Hoferek a  Zd. Borusík.

 I. mužstvo TJ Sokol Topolná na zimním soustředění na Tesáku, zleva stojí: Z. Foltýn, J. Foltýn, O. Polášek, A. Pavlica, J. Gajdošík, F. Kaňovský, A. Lapčík, F. Kozelek, Z. Mikulka, MUDr. F. Mikoška, F. Čechmánek, L. Foltýn, S. Dohnal, Z. Borusík, M. Hlavačka, B. Škára, Z. Gajdošík, V. Vašina.
(foto)

 Soutěžní období 1979 – 1980 hrálo I. mužstvo se soupeři: Korytná, Huštěnovice, O. N. Ves, Slavkov, Březová, Šumice, Nivnice, Uh. Brod „B“, Bystřice p. Lop., VTJ Uh. Hradiště, Traplice, Jarošov, Uh. Ostroh. Skončilo na 3 místě s 28 body a skóre 50 : 46. I když umístění a ztráta 5 bodů na prvního, nebylo tak špatné, přece jen se začala projevovat stagnace. Ochabla aktivita některých členů výboru, byl  nedostatek finančních prostředků. Je obtížné sehnat nové lidi pro práci ve výboru a v I. mužstvu se obměňuje kádr v důsledku končící jedné ze slavných ér topolské kopané. V této době dochází k přestupu do Fatry Napajedla další opory I. mužstva ing. M. Žišky, který odchází v březnu 1980. Slavné desetiletí, kdy se dostal topolský fotbal ve své historii mezi jedno z nejvýznamnějších skončilo v tomto případě generačním problémem, kterému se nepodařilo zabránit.. Proto patří této partě hráčů složené z ročníků 1947 – 1955 včetně tehdejších funkcionářů upřimné poděkování. Z tohoto období se datuje i známá topolská fotbalová hymna, jejíž aktualizace z 50. let byla obnovena a alespoň  úryvek z ní:

             „ Topolná mužstvo známé,
                  všude je uvítané,
                  hrají to šouračkou,
                mlátí to klapačkou,
               góly však nedaj žádné.
                Topolná to je klasa,
                když hraje všechno jásá……TJ Sokol v r. 1980 - 2002
 

Po roce 1980 podávají naši fotbalisté jen průměrné výkony. Po sestupu I. mužstva v letech 1981 – 82 z okresního přeboru do III. třídy, hrají všechna družstva v základních okresních soutěžích. Aktivita výboru i členské základny pozvolna upadá, což se projevuje i v otázce finanční. Příznivci kopané v naši obci byli v této době postiženi ztrátou nenahraditelnou – totiž náhlým odchodem p. Antonína Mlýnka č. 444, který zemřel ve věku 39 let. Mnoho z nás bylo zarmouceno nad smrtí tohoto výborného fotbalisty, dobrého člověka a kamaráda, dlouholetého člena výboru TJ. V roce 1982 čítá organizace 129 členů a připravují se oslavy 50. výročí založení kopané v Topolné. Třídenní oslavy vyvrcholily v neděli 4. července turnajem starých pánů a přátelským zápasem našeho I. mužstva s Duklou Kroměříž.
V následujícím roku 1983 se končí sezóna s nepatrným zlepšením. Všechna družstva se pohybují ve středu tabulek. Muži se umístili na 7. místě III. třídy okr. soutěže.
V soutěžním ročníku 1983 – 84 dochází k reorganizaci. V soutěži mužů jsou vytvořeny dvě skupiny okresního přeboru a ostatní mužstva jsou rozdělena do základních tříd. Přestože postupovalo z naší skupiny 6 mužstev a byla velká možnost návratu do okresního přeboru, dělila nás od postupu jediná příčka v tabulce. Nic naplat, chybí kvalitní hráči I. mužstva a tak se výbor snaží zajistit hostování dvou vojáků zákl. služby z místní posádky a navíc vyřídit návrat dorostence L. Maliny č. 42 z hostování ve Sl. Slávii v Uh. Hradišti. Finanční prostředky na činnost jsou jako jiná léta získávány sběrem starého železa a tanečními zábavami, které byly pořádány v Kulturním středisku Bůrovce. Výbor se mění vždy po několika letech, ale předsedou stále zůstává p. Vl. Hlavačka č. 56. Obětavě a trpělivě plní úkoly již od r. 1969, kdy zastával funkci pokladníka. V této době je řadou členů tak jako v minulých letech plněn významný lidský čin, dárcovství krve. V roce 1983 se přihlásilo k dobrovolnému dárcovství 15 členů TJ  Sokol Topolná.  

Ročník 1984 – 85 nepřináší podstatné zlepšení. Po odchodu několika starších hráčů, bylo mužstvo doplněno dorostenci, kterým však chybí hráčské zkušenosti, což se projevuje v průměrných výkonech. Výbor je složen z 15 členů.

V ročníku 1985 – 86 se prudce snížil počet členské základny v souvislosti se zvýšením členských příspěvků. Základní třída má 10 účastníků a mužstvo posílené o dorost a hráče na hostování podává dobré výkony, což se projevuje postupem ( skončilo na 2. místě ) do opět vytvořené III. třídy. Dorost se umístil na 3 místě a žáci na 7 místě ve skupině.

 V soutěžním ročníku 1986 –87  hraje I. mužstvo III. třídu skupiny „ A“. V průběhu soutěže se znovu projevují problémy s hráčským kádrem a po podzimu je jasné, že na jaře nás čeká boj o udržení. Přes veškerou snahu se to nepodařilo a sestupujeme do IV. třídy. Naopak dorostenci tvoří v těchto letech vynikající mužstvo, které se stává vítězem okresní soutěže skupiny „ B“ a postupuje do okresního přeboru. Kvalita byla znát již po podzimu kdy skóre bylo jednoznačně v náš prospěch 39 : 0. Žáci se umístili na 4. místě.

Dorost TJ Sokol Topolná v r. 1987 - vítěz okr. přeboru, zleva v pokleku: J. Šlajferčík, P. Podlas, M. Andrle, brankář L. Kašný , kapitán R. Varga, P. Knot, Marek Berecka, stojící asistent trenéra St. Pekař, vedoucí mužstva J. Andrle, P. Viceník, M Mlýnek, R. Parobek, Jiří Pekař, Vl. Pavelec, P. Bereznaj, Rob. Nohál a trenér Miroslav Hlavačka.
(foto)

Nové soutěžní období 1987 – 88 začíná I. mužstvo ve IV. třídě a dle výkonů nedává naději na návrat do vyšší třídy. Zato dorostenci velmi důstojně reprezentují naši obec – končí soutěž na 4. místě. Žáci se v základní třídě pohybují uprostřed tabulky.
K 1. 4. 1988 požádal o uvolnění z funkce předsedy TJ  Sokol  p. Hlavačka Vlastimil, který tuto funkci vykonával bezmála 17 let. Za jeho dlouholetou obětavou práci a velkou snahu najít východisko v krizi, která se v tomto sportu a na této úrovni v kopané často vyskytuje, mu právem náleží úcta, obdiv a velké poděkování.
V tomto přechodném období tuto funkci zastupuje místopředseda výboru TJ  p. Josef Foltýn č. 480.
V soutěž. ročníku 1988 –89 je úroveň mužstev stejná jako v předešlém roce. Dorostenci hrají okresní přebor a  po odchodu starších hráčů jsou na 12. místě ze 14 účastníků. Dochází k odchodům R. Vargy a R. Otáhala do klubů v okolních obcích, kde se hraje vyšší soutěž. Jsou to tzv. technické přestupy. Muži hrají IV. třídu a jsou devátí ze 14. mužstev.
V dalším soutěžním ročníku 1989 – 90 nedochází k podstatnému zlepšení. Mužům je souzena IV. tř., kde hrají o 5. místo, žáci jsou osmí a dorost úspěšně bojuje o udržení v okresním přeboru.
V ročníku 1990 –91 jsme se  přece jen dočkali dílčího úspěchu. Žáci se umístili na pěkném 2. místě. Dorostenci jsou desátí a nehrozí jim sestup. Muži končí na 7. příčce v tabulce.
V ročníku 1991 – 92 se u dorostu projevuje generační problém. Po vyhodnocení situace z pohledu – ekonomiky oddílu a s přihlédnutím k možnostem tohoto družstva, bylo provedeno přeřazení do okresní soutěže. Muži končí na třetí příčce, dorostenci jsou osmí a žáci pátí ve svých skupinách. Při příležitosti oslav 60 – let kopané, se konal dne 28. června na místním hřišti Sportovní den s bohatým programem.
V další sezóně 1992 – 93 podávají všechna tři mužstva po celou dobu vynikající výkony. I. mužstvo nemělo ve své skupině konkurenci. Na 1. místě s náskokem 10 bodů postupují do III. třídy. Žáci vybojovali rovněž 1. místo ve své soutěži, ale protože tato třída má jen 8 účastníků a to s velkými dopravními vzdálenostmi, na žádost vedení oddílu bylo ponecháno ve stejné skupině. Dorost se rovněž zlepšil a 5. místo ve skupině je úspěchem.
Po tomto dobrém fotbalovém roce bylo I. mužstvo zařazeno v ročníku 1993 – 94 do
III. tř. skupiny „ A“. V konečném pořadí byli potom muži i žáci na 6 místě a dorost skončil na 4. místě.
V těchto letech v členské základně převládá názor, že je třeba  upravit název, který by odpovídal skutečné činnosti této sportovní organizace. Proto se na Ministerstvo vnitra ČR  podává žádost o změnu názvu, kdy TJ  Sokol Topolná se mění na TJ Topolná. Tato změna  je pak formou registrace provedena dne 9. 3. 1994.
Ročník 1995 – 96 byl po kratší odmlce opět úspěšný pro dorost, který se umístil na 4. místě. Žáci byli sedmí a muži desátí z 12 účastníků. K dobrým ročníkům pro fotbal v Topolné patří soutěž v r. 1996 – 97. Dorost po spolehlivých výkonech zvítězil ve své skupině a postoupil do okresního přeboru. Žáci úspěšně bojovali o druhou příčku a muži se zlepšili. Patřilo jím celkově 5 místo.

Celý soutěžní ročník 1997 – 98 byl poznamenán povodněmi, které zasáhly území Moravy v červenci 1997. Nevídané množství vody přiteklo od kněžpolského lesa až na naše hřiště a zaplavilo i budovu šaten. Při kulminaci povodňové vlny voda dosáhla u vstupu do šaten výše 80 cm a jen pozvolna opadávala. Po třech týdnech, kdy voda pomalu odtékala, byl travnatý prostor hřiště úplně zničen, budova důkladně podmočena a ostatní okolí  zaneseno blátem a kontaminovanými součástmi naplavenin

Povodně v r. 1997 na hřišti. (foto)
Hřiště po povodni.(foto)

  Po zhodnocení této složité situace rozhodl  výbor TJ o kompletní úpravě hrací plochy a rekonstrukci budovy. Vedla se složitá jednání pro získání  finanční pomoci na uvedené akce.  Zapojilo se i Zastupitelstvo obce, Okresní úřad, orgány ČSTV atd. V té době byli osloveni známí sponzoři, aby finančně pomohli na odstranění povodňových škod. Na úklidových pracích na hrací ploše i v budově se podílelo mnoho členů TJ, příznivců z řad spoluobčanů a i vojáci z posádky v Uh. Hradišti.

Podzimní část soutěžního ročníku musela být odehrána po dohodě se sousedními oddíly na hřištích soupeřů, domácí zápasy jsme odehráli na hřišti v Březolupech, na jaře nám pomohly pronájmem hracích ploch Bílovice a Nedachlebice.
Muži byli ve III. třídě skupiny „ A“ celkově pátí, dorost i žáci obsadili 7. místo svých skupin.

 Na jaře 1998 – jsme upravili výškově plochu hřiště a došlo k osevu plochy profesionální firmou z Blšan. Podzimní část ročníku 1998/1999 byla poté zahájena na vlastním hřišti. Pokračovaly práce na budově šaten – po bouracích pracích a likvidaci suti byly kompletně vyměněny rozvody vody, elektro, kanalizace, budova byla ve staré části kompletně odizolována, změnila se část pro hosty – na dvě samostatné šatny a koupelnu. Ve střední části byla vybudována místnost pro rozhodčí se samostatnou sprchou. Na podzim byl kompletně vyměněn střešní plášť, okapy a svody, venkovní kanalizace, část vnitřních omítek a potěrů. Omezení možnosti tréninku se projevilo na výsledcích – všechna mužstva končí v tomto ročníku 1998 /1999 v dolních místech jednotlivých skupin bez výrazného zlepšení.
V roce 1999 je dokončena oprava vnitřních prostor budovy šaten. Byly provedeny kompletace, potěry a malby tak, aby bylo možno zajistit činnost ve čtyřech samostatných kabinách. V zadní části byly postaveny nové WC, dokončeny úpravy okolí a na podzim upraven terén a plocha před budovou – navezením podkladních vrstev makadamu a výškovou úpravou příjezdu.

Na jaře roku 2000 jsou provedeny zbývající práce a areál dostává konečnou podobu – je dokončena fasáda včetně nátěrů, podbití podhledů a nátěry oken a dveří, montáž  laviček, zábradlí a branek, provedeny hrubé terénní úpravy svahů k silnici, upraveno okolí budovy. Pracovní úsilí, směřované k důstojnému uspořádání turnaje mužů nad 35 let, nezastavila ani živelná pohroma 4. července 2000. Zničena část střešní krytiny byla opravena v rekordním čase, doplněno bednění a oplechování říms a budova opravena do původního stavu včetně vysušení.
Celkově bylo v letech 1997 – 2000 odpracováno svépomocí na těchto úpravách 4 253 hodin. Hodnota provedených oprav činí přibližně 1,5 mil. Kč a je řádně zúčtována v účetnictví TJ Topolná v jednotlivých účetních obdobích. Poděkování za pomoc při těchto pracích patří všem obětavým členům z řad výboru, mužstvům a fanouškům včetně sponzorů, kteří pomohli i materiálově, případně zapůjčením drobné mechanizace.

 Mezitím dle rozhodnutí Okresního. fotbalového svazu je v letech 1999/2000 vytvořena jen jedna skupina III. třídy. Díky této reorganizaci se muži opět vracejí do IV. třídy. Dorost i žáci jsou ve spodní polovině tabulek svých skupin. Ročník 1999/2000 pak muži zahajují ve IV. třídě skupině „ A“, která má 14 družstev a celkově se umístili na 4. místě. Dorost končí na 8. místě a žáci jsou sedmí.

Pohled na hřiště a budovu šaten v roce 2001.
(foto)

 K hodnocení let 1980 –2000 patří také vzpomenout na trenéry a vedoucí jednotlivých mužstev, kteří nemalým dílem přispěli k činnosti oddílu kopané.

       

            Trenéři a vedoucí mužstev v r. 1980 – 2002:                                                                               Velek František, Večeřa Antonín, Bereznaj Michal, Samohýl Jiří, Andrle Jan, HlavačkaMiroslav, Dohnal Jiří, Samsounek František, Foltýn Jiří, Sklenář Antonín, Hlavačka Pavel, Pekař Stanislav, Škára Bohumil, Malina Zdeněk, Polášek Oldřich, Dohnal Stanislav, Škára František, Malina Ludvík, Škára Ladislav, Foltýn Zdeněk, Medek Josef, Gajdošík Zdeněk, Dýšek Pavel, Kurtanský Radek, Borusík Zdeněk, Bartoš Pavel, Huňka Miroslav, Foltýn Josef, Kurtanská Irena, která vykonávala funkci zdravotnice mimo tyto roky, již mnoho let předtím.

          Členové výboru, kteří se střídali v těchto letech:

Hlavačka Vl., Kurtanský Jos., Mikoláš Ivan, Štěpáník At., Mikulka Fr., Luběna Ant., Přikryl Lad., Buráň Josef, Sklenář Ant., Samsounek Fr., Zajíc Jar., Škára Fr., Samohýl J., Lapčík Mir., Kalabus Jar., Čechmánek Fr., Foltýn J., Foltýn Zd., Kozelek Fr., Velek Fr., Dohnal Jos., Pavlica Ant. Kašný St., Hlavačka P., Pavelka Jos., Gajdošík Zd., Večeřa Ant., Bereznaj Michal, Foltýn Jos., Hrdina Fr., Sklenář Jar., Berka L., ing. Dohnal J., Kašný L., Medek Jos., Štěpáník Jar., Škára Boh., Vajdík R., Malina L., Malina Zd., Dýšek P., Hrdina J., Válek I., Huňka M., Škára Vl.

          V soutěžním ročníku 2000 – 01 se snižuje počet mužstev ve IV. tř. skupiny „ B“, ve které jsme zařazeni mezi 9 účastníků. Naši muži vybojovali 3. místo a dorostencům patří 9. příčka. Žáci podávali dobré výkony a umístili se na 4. místě.

          V současné soutěži 2001 - 2002 nepřináší žádné velké změny v zařazení jednotlivých mužstev. IV. třída má 14 mužstev. Po podzimní části byli muži na 2. místě, dorost na 7. a žáci na 5. místě. Celkově se muži umístili na 2. místě a v rámci reorganizace postupují do vyšší třídy, dorost skončil na 7. místě.a žáci 5. místě své tabulky.

          V současné době je v naší sportovní organizaci registrováno 144 členů

Foto žáci: 2002

Zleva stojí: trenér Bartoš Pavel, prezident ing.Dohnal Jiří ,Koval Zdeněk ,Huňka Tomáš,Hubáček Jarek, Foltýn Jiří, Hoferek Jaroslav a trenér Huňka Miroslav.
Zleva klečí: Bartošek, Mašláň, Franek, Válek Adam, Macek Ladislav, Foltýn Mirek a Rozsypálek Pavel.
Leží: Kašný.

Foto dorost: 2002

Zleva stojí: trenéři Gajdošík Zdeněk a Borusík Zdeněk, Šimek, Bartoš Pavel, Foltýn Josef, Mašláň Stanislav, Doležal Igor, Škára Roman, Plšek Radek.
Zleva klečí: Huňka Tomáš, Šubík L., Mikulka Patrik, Mikulka Marian, Foltýn Petr, Gajdošík Pavel.

 Foto muži: 2002

Zleva stojí: trenér Polášek Oldřich, Dvořáček Jaroslav, Mikulka Lukáš, Doležal Radim,Polášek Radovan, Mlýnek Miroslav, Pavelec David, Ostrožík David.
Zleva klečí: Hlinák Dušan, Dohnal Pavel, Pavlica Aleš, Blaho Cyprián, Mikulka Tomáš, Kurtanský Radek, Čechmánek  Pavel.
Leží: Sládek Roman a Sklenář Lukáš.

Sportu zdar a kopané zvlášť !!!                                                  

 

------------     čerpáno z brožury oslavy 70 let topolské kopané   ------------------