logotj2

Členské příspěvky

Členské příspěvky FAČR ( Fotbalová asociace České republiky dříve ČMFS ) byly schváleny Valnou hromadou FAČR v červnu 2011.
Každý hráč od věku šesti let, který se chce účastnit soutěží organizovaných FAČR nebo Krajskými fotbalovými svazy, má povinnost se stát členem FAČR a členský příspěvek platit. To samé se týká i statutárních zástupců klubu, trenérů, vedoucích, pořadatelů atd., kteří budou uvedeni v zápise o utkání.
Od roku 2013 na 100,- Kč za hráče do 18 ti let a 200,- Kč za dospělého.
V případě, že hráč, trenér,funkcionář atd. nemá zájem stát se členem FAČR , nemůže se v roce 2012 účastnit soutěží organizovaných FAČR a Krajskými fotbalovými svazy.
Toto rozhodnutí nemá s o.s. Sokol Kolovraty nic společného. Jde o rozhodnutí FAČR a je na každém hráči, funkcionáři, trenérovi atd. zda má zájem se dále účastnit soutěží nebo ne.

 

 

Více na webu FAČR zde

Soubory ke stažení
Stanovy FAČR - výňatek článků týkajících se členství [67 kB, pdf]
Přihláška - jednotlivec prostřednictvím klubu [675 kB, pdf]
Přihláška - jednotlivec [672 kB, pdf]
Vzorově vyplněná přihláška[88 kB, pdf]
Formulář změny členství[44 kB, doc]
Prováděcí směrnice k ustanovení článku 3, odst.3 Stanov FAČR [1006 kB, pdf]
Směrnice pro vedení členské evidence FAČR [192 kB, pdf]

 

K vyplnění přihlášek v elektronické podobě musíte mít na svém počítači nainstalován Adobe Reader (můžete si stáhnout jeho nejnovější verzi).
 

Informace o platbě

Číslo účtu: 369 000 369/0800


Variabilní symbol:
jednotlivec - celé rodné číslo
hromadná platba - vygenerovaný VS (od 1.1.2013 na clenstvi.fotbal.cz)

Linka ČLENSTVÍ

+420 233 029 233